Vattenkiosk vid Norrtäljes södra infart

På Alestavägen vid Norrtälje brandstation finns en vattenkiosk där både tankbilar och privatpersoner kan hämta vatten.

Till vattenkiosken hänvisas numera de tankbilar som tidigare hämtat vatten från Nånö vattenverk.

Användningsområden

  • Räddningstjänsten kan fylla sina bilar för att släcka bränder.
  • Tankbilar hämtar vatten för att bland annat leverera vatten till pooler.
  • Privatpersoner kan utan kostnad fylla en flaska eller en dunk.

Placeringen av kiosken är strategisk med närhet till motorvägen och andra stora vägar. Om du kommer till fots längs Roslagsleden kan du ta en kort avstickare och fylla din vattenflaska. I framtiden finns även möjligheten att nyttja platsen som en samlingsplats i händelse av kris. Om du som företagare önskar ha ett vattenkioskabonnemang hittar du kostnaderna för detta i prislistan för 2024 under Taxor och styrdokument.

Har du frågor om vattenkiosken, kontakta Kundservice.

Senast ändrad: 10 januari 2024