Nytt system för insamling av förpackningar från villor

Senast 2027 ska vi samla in förpackningar av plast, metall, papper och glas på samma plats där vi nu hämtar ditt rest- och matavfall.
Diverse förpackningsmaterial

Det är ett beslut som regeringen har fattat för att förbättra källsorteringen. För Norrtälje kommun utreder vi två olika system för att samla in förpackningar från villor på fastlandet. Det gäller både fritidshus och permanenthus. Skärgården och flerbostadshus hanteras separat.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om alternativen:

Optisk sortering innebär att du sorterar förpackningar i påsar med olika färger. Påsarna läggs i det vanliga avfallskärlet, alltså i samma kärl som du lägger restavfallet i dag. De hämtas vid ordinarie sophämtning. Påsarna transporteras sedan till en anläggning där de sorteras efter färg. Efter det kan förpackningarna transporteras vidare till materialåtervinning.

Fördelar och nackdelar

+ Liknar den sortering som hushållen ofta har under diskbänken redan.

+ Du kan använda ditt befintliga avfallskärl som i dag används för restavfall.

+ Det går att använda samma typ av sopbilar som i dag.

Innebär en ökad användning av plastpåsar.

Kräver en stor investering i att bygga en sorteringsanläggning i kommunen.

Glas kan inte hanteras i en optisk anläggning utan behöver hanteras med annan lösning.

Du behåller dina kärl för restavfall och matavfall och får ett till kärl med två fack: ett för pappersförpackningar och ett för plastförpackningar. Det kan även finnas möjlighet att byta ut de två rest- och matavfallskärlen mot ett kärl med två fack. För metallförpackningar får du en mindre behållare som du hänger på kärlet.

Fördelar och nackdelar

+ Förpackningar av papper och plast hämtas regelbundet och transporteras i befintliga sopbilar till befintlig omlastningsanläggning.

+ Du kan behålla befintliga kärl för rest- och matavfall.

+ Glas kan hämtas fastighetsnära hos dem som har behov av denna hämtning.

Varje fastighet behöver besökas fler gånger.

Fler kärl tar mer plats vid fastigheten (det kan finnas möjlighet att byta ut mot två tvåfackskärl).

Ökade transporter.

 

Det finns även andra lösningar på marknaden. Fyrfackskärl är ett vanligt system, framför allt i södra delen av landet. Fyrfackskärl innebär att fastighetsägaren får två stora kärl vid fastighetsgräns och sortering i totalt åtta olika fack. Det är en smidig lösning för användaren, men vi har inte rätt förutsättningar för denna typ av insamling i Norrtälje kommun.

Insamling i fyrfackskärl kräver betydligt större fordon än de vi använder i dag. Dessa fordon kan inte ta sig fram på smala vägar med begränsade vändmöjligheter. Det gäller bland annat sommarstugeområden, men också tidigare sommarstugeområden som många har valt att bosätta sig i permanent.

Tack för alla synpunkter!

Det har varit ett stort intresse, men nu har tiden gått ut för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 25 mars 2024