Vattencentrum till Norrtälje Vatten och Avfall

Den 1 maj byter Vattencentrum från ett kommunalt bolag till ett annat, från Campus Roslagen AB till Norrtälje Vatten och Avfall AB.

Vattencentrum arbetar med projekt inom enskilt vatten och avlopp, akvaponi och vattenvårdsåtgärder. De erbjuder även rådgivning för enskilt vatten och avlopp för fastighetsägare i Norrtälje kommun. Dessa ämnen ligger nära de områden som NVAA verkar inom och därför är det naturligt att flytta verksamheten.

– Vi välkomnar Vattencentrum och deras personal, som kommer att tillföra stort värde till vår verksamhet. De besitter kunskaper inom bland annat enskilda avlopp och kretslopp för vatten. Vattencentrum har dessutom erfarenhet av folkbildning och bidragsfinansiering, vilket blir ett bra komplement, säger Andreas Lundin Lindgren, VD på Norrtälje Vatten och Avfall.

Bättre kunskapsöverföring

En övergång till NVAA möjliggör kompetensutveckling och kunskapsöverföring. Flytten sker via en så kallad verksamhetsövergång och det är samma jobb som ska göras. Tills vidare sitter de kvar i samma lokaler. Bokningar och annat ligger kvar precis som tidigare. Det är fem personer som byter arbetsgivare.

– Vattencentrum bidrar till såväl människors vardagsliv som till globala mål. Det har varit en ynnest att få ta del av deras kompetens i Campus Roslagens verksamhet och jag är övertygad om att de kommer att ha en minst lika viktig roll i vårt systerbolag här på Campusområdet, säger Frida Karlsson Bladlund, VD på Campus Roslagen.

Senast ändrad: 30 april 2024