Västanvikprojektet har startat upp igen

Nu har Västanviksprojektet med utbyggnad av VA och el startat upp igen efter sommaruppehållet. Dala bygg och betongteknik kommer som tidigare arbeta måndag-torsdag.

  • Vi kommer fortsätta gräva längs Västrings väg och Stortopsvägen och sedan fortsätta i etapp 3.
  • Vi planerar för när arbetet med Östra Gillbergavägen ska utföras, nu när vi kan fortsätta med produktionsplaneringen för den vägen då lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft.
  • Vi kommer under hösten även färdigställa Dragonvägen efter geoteknikerns utlåtande.
Senast ändrad: 17 augusti 2022