Välkommen med din fallfrukt

Har du fallfrukt som inte kommer till användning är du välkommen att lämna den på våra återvinningscentraler. Mindre mängd fallfrukt kan förpackas i matavfallspåsar och läggas i matavfallskärlet.

Röda äpplen på ett äppelträd

Det allra bästa är om den fina fallfrukten kan användas till pajer, drycker, sylt, att skölja och äta precis som den är. Bara fantasin sätter gränserna – kokböcker och internet kryllar av fina recept. Eller varför inte – erbjud andra att plocka fritt. Om du ändå får mycket dålig fallfrukt eller stora mängder kan den lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler där den kommer till stor miljönytta.

Frukt som lämnas till oss omvandlas till biogas som kan användas som bränsle till bland annat bussar. I omvandlingen bildas även biogödsel som kan användas för att odla nya fruktträd och på jordbruksmark där ny mat odlas. Mat blir till ny mat helt enkelt!

Vid större mängd fallfrukt

Mellan augusti och november kan du lämna fallfrukt på våra återvinningscentraler. Ta kontakt med personalen för information om avlämningsplats. Tänk på att säckar och annat avfall inte får lämnas i behållaren för fallfrukt då frukten kommer att omvandlas till biogas och biogödsel.

Här hittar du öppettider på återvinningscentralerna

Vid mindre mängd fallfrukt

Har du en mindre mängd fallfrukt går det bra att lägga den i matavfallskärlet. Tänk på att frukten behöver, liksom matavfallet, vara förpackad i matavfallspåsar av papper.

Senast ändrad: 17 augusti 2022