Tryggare och enklare med nya smarta vattenmätare

I höst börjar Norrtälje Vatten och Avfall att byta ut gamla vattenmätare i Norrtälje stad. De nya smarta vattenmätarna kommer att kunna läsas av automatiskt, hitta misstänkta läckor och varna för frysrisk.

Ett 100-tal fastighetsägare kommer att ingå i ett pilotprojekt. Sedan är det dags för hela Norrtälje stad. I Hallstavik har en del mätare redan bytts ut vid behov. Där håller man fortfarande på att testköra tekniken. Om några år är planen att alla fastigheter i kommunen med kommunalt vatten ska ha de nya mätarna.

– När det nya systemet är helt implementerat kommer mätare att fjärravläsas och fastighetsägare slipper skicka in mätarställningar manuellt. Vi kommer också att få större möjlighet att hitta vattenläckor, säger VA-chef Per Hellström.

Det blir både enklare och skapar en trygghet. Genom att få möjlighet att stoppa stora läckage blir det mer vatten kvar till kunderna. De nya mätarna kan även mäta temperatur som i förlängningen skulle kunna hjälpa till att undvika frysskador.

– Vi kan enklare och snabbare hitta stora fel i det allmänna VA-nätet. Vi kommer dock inte att ha personal som dagligen sitter och analyserar och informerar enskilda fastighetsägare om avvikelser, säger Per Hellström.

Pilotprojektet och interna utredningar ska ge svar på hur det nya systemet kan användas på bästa sätt. Dialog pågår med andra kommuner och bolag som har infört smarta vattenmätare.

De nya mätarna ingår i VA-taxan och kommer att installeras utan extra kostnad, förutsatt att man har en godkänd mätarplats. Fastighetsägarnas ansvar för att undvika läckor och frysskador kvarstår.

Senast ändrad: 20 juni 2023