Trafikomläggning – tillfällig väg mellan Långängsvägen och Mellanbergsvägen

Nu är Västanviksvägen stängd för passage av trafik på sträckan Västanvikvägen/Kristoffers väg till korsningen Skällarholmsvägen/Västanviksvägen.

Alternativ väg är den tillfälliga byggvägen från Mellanbergsvägen till Långängsvägen. Vägen är uppskyltad och räddningstjänsten är informerad.

Ledningsarbetet som påverkar trafikomläggningen beräknas pågå i ca 4-6 veckor.

Senast ändrad: 07 februari 2023