Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Extra slangdragning vid tömning av slam och fett

Krävs det mer än 30 meter slang för att tömma din slamanläggning eller fettavskiljare tillkommer avgift för extra slangdragning. Här beskrivs hur avståndet mäts och åtgärder för att minska avståndet.

Slangdragning över 30 meter får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss på Norrtälje Vatten och Avfall. 

I avgiften för tömning av slamanläggning och fettavskiljare ingår 30 meter slang. Behövs det längre slang behöver du betala för extra slangdragning. Se avgifterna på länkar längst ner på sidan.

Fordonets uppställningsplats vid tömning

Ett avfallsfordon kan väga upp till 25 ton och kräver därför hårdgjorda vägar, vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tungt fordon, även i våt väderlek. Fordonet kör inte på gräsmattor eller andra markområden för att komma närmare anläggning som ska tömmas. 

Här kan du läsa om vilket utrymme avfallsfordon behöver

Så här mäts slanglängden

Den slanglängd som behövs mäts från slangens anslutning på avfallsfordonet fram till brunnslock alternativt koppling. För personalens hjälp att mäta finns markering på slangen. Finns det hinder så som parkerad bil, planteringar, utemöbler etc. utmed slangens dragväg så tillkommer den längd slang som krävs för att komma förbi dessa hinder. 

Vid tömning av flera slamanläggningar vid samma tillfälle

Avgift för extra slangdragning tas ut per anläggning. Töms flera anläggningar vid samma tillfälle som kräver extra slangdragning, avgör anläggningarnas placering i förhållande till varandra om du behöver betala för en eller flera extra slangdragningar.

Här kan du läsa om när en eller flera avgifter för extra slangdragning tas ut 

Åtgärder för att minska avståndet

En åtgärd för att undvika avgift för extra slangdragning kan vara att anordna en egen sugledning eller ordna en hårdgjord uppställningsplats för fordonet närmare anläggningen. Rådgör gärna med oss innan du ordnar en uppställningsplats för att få information om vilka krav som ställs på en uppställningsplats för ett tungt fordon.

Här kan du läsa om hur du kan anordna egen sugledning för tömning 

Senast ändrad: 2022-01-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.