Succé för insamlat återbruk under 2023!

Tillsammans med alla engagerade invånare och Stockholms Stadsmission har vi arbetat för att rädda material som kan återbrukas, och det har gett fantastiska resultat.

Genom att samla in prylar, möbler, textilier och mycket mer vid våra tre återvinningscentraler har vi tillsammans lyckats rädda imponerande 143,4 ton från att förbrännas!

På Görla samlades det in 86,4 ton, på Häverö 21 ton och på Salmunge nästan 36 ton. Allra mest samlades som väntat in under sommaren och Görla slog rekord med otroliga 12,3 ton bara under juli månad.

Fördelningen av det insamlade materialet såg ut så här:

Vi tackar Stockholms Stadsmission och invånarna för ett fantastiskt samarbete 2023 och ser fram emot det fortsatta arbetet för en hållbar framtid under 2024!

Senast ändrad: 31 januari 2024