NVAA bygger ut VA i ny stadsdel

Den 4 april tog kommunstyrelsens tillförordnade ordförande Staffan Tjörnhammar (M) det första skoptaget för stadsdelen Lommarstranden. Norrtälje Vatten och Avfall var också på plats vid det historiska ögonblicket.

Nu inleds alltså nästa stora infrastrukturprojekt för vatten och avlopp i Norrtälje stad. Den första etappen av Lommarstranden innehåller cirka 450 bostäder och innehåller en stor satsning på VA-infrastruktur.

– Det här är samverkan och långsiktighet på hög nivå. Kommunen, exploatörer och entreprenörer – alla ser fram emot att bygga den här nya stadsdelen för våra invånare. För Norrtälje Vatten och Avfall handlar det om att skapa hållbar infrastruktur för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, säger Tommy Lundqvist, ordförande i Norrtälje Vatten och Avfall.

– Det har varit en lång resa att komma hit och vi är många inblandade i projektet som är väldigt sugna på att komma igång ”på riktigt”. Ett noggrant planerings- och projekteringsarbete är förutsättningen för ett lyckat utförande och nog så viktigt – men det är nu det roliga börjar. Dels att få se det vi planerat så länge växa fram och dels vara med och hitta lösningar på de utmaningar som vi vet att vi alltid stöter på i våra infrastrukturprojekt, säger Ulrika Österberg, Norrtälje Vatten och Avfalls projektledare i Lommarstranden.

Senast ändrad: 11 maj 2022