Nu behöver alla matavfallssortera

Från och med 2024 är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet både hemma och på jobbet. Vi hjälper dig att komma i gång och ger tips för en lyckad sortering.

Från och med 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter i Sverige att sortera ut matavfallet. Matavfall får därmed inte längre läggas bland restavfallet. Dispens från kravet i vår kommun är tillsvidare de som har båthämtning av sitt avfall då hanterings- och transportfrågan av matavfall i skärgården behöver utredas vidare.

Varför är det obligatoriskt?

Matavfall är en viktig resurs som vi ska ta hand om. I första hand ska naturligtvis mat ätas upp, men rester som inte går att spara, rens, lökskal, kaffesump med mera innehåller näring och energi som kan tas tillvara och omvandlas till biogas och biogödsel.

Biogas kan exempelvis användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel, vars utsläpp bidrar till växthuseffekten. Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och används som gödningsmedel på jordbruksmark där ny mat odlas. Biogödsel kan alltså ersätta konstgödsel. Mat blir till ny mat helt enkelt!

Idag utsorteras endast cirka 30 procent av det matavfall som vi i kommunen skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogas och biogödsel. Att göra det obligatoriskt är därför ett steg att nå målet. Mer av vårt matavfall behöver alltså hamna i matavfallspåsen i stället för i soppåsen.

Om du bor i villa/småhus

Om du saknar matavfallskärl

Hör av dig så levererar vi ett kärl utan kostnad. Har du fått meddelande från oss om att kärl kommer att levereras till dig behöver du inte höra av dig. Bor du i ett område där ni har gemensam avfallshantering behöver styrelsen höra av sig för att beställa kärl, kontaktuppgifter finns nedan.

Om du har matavfallskärl men inte matavfallssorterar

Då är det dags att starta din nya vana då utsortering av matavfallet numera är obligatoriskt för alla. På länken ovan hjälper vi dig att komma i gång och ger tips hur du lyckas med din sortering.

Om du komposterar matavfallet

Vill du i stället lämna matavfallet i ett matavfallskärl – hör av dig så levererar vi ett kärl utan kostnad, se kontaktuppgifter nedan.

Om du bor i flerbostadshus

Är du hyresgäst eller bor i en bostadsrätt och saknar möjlighet att matavfallssortera – kontakta fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen, det är de som ansvarar för att ordna möjlighet för dig att kunna matavfallssortera.

Om du har en verksamhet

Saknar ni matavfallskärl – hör av er så levererar vi kärl utan kostnad, se kontaktuppgifter nedan. Har ni fått meddelande från oss om att kärl kommer att levereras till er behöver ni inte höra av er.
Om ni hyr lokal för verksamheten kontaktar ni i stället fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen, det är de som ansvarar för att ordna möjlighet för er att kunna matavfallssortera.

Kontaktuppgifter för beställning av matavfallskärl

E-postadress: matavfall@nvaa.se
Telefon Kundservice: 0176 – 28 33 00

Senast ändrad: 23 februari 2024