Norrtälje Vatten och Avfall får egen rörinspektion

Tack vare Norrtälje Vatten och Avfalls nya TV-inspektionsbuss kan underhållsarbetet av kommunens ledningar effektiviseras. TV-inspektionsbussen ska filma kommunens ledningsnät invändigt för att bedöma ledningars kondition och om åtgärder krävs.

TV-inspektionsbussen

Norrtälje Vatten och Avfall har tidigare utfört arbeten med avtalsentreprenörer för att filma inuti ledningar under mark. Att ha tillgång till en egen TV-inspektionsbuss kommer innebära stora fördelar.

– Med hjälp av den nya TV-inspektionsbussen kan vi lägga upp en strategi för hur vi ska jobba framöver. När vi har tillgång till egen filmutrustning kan vi snabbt se vad som behöver göras och förebygga fel innan olyckan är framme, säger Ulf Åkerblom, chef för underhåll av ledningsnätet på Norrtälje Vatten och Avfall. Ulf har länge arbetat med relining, vilket kort och gott innebär renovering av markförlagda rör. Han är mycket positiv till det nya tillskottet.

– Det är glädjande att vi äntligen har fått en egen buss! Med den nya utrustningen kan vi mäta olika värden i rören, bland annat den så kallade ovaliteten. Vi kan mäta svackor och få profiler på olika ledningar. Dessutom kan vi filma nylagda ledningar och utvärdera tidigare åtgärder för att se om allt har gått enligt plan.

Hos Norrtälje Vatten och Avfall är det Christofer Åberg som har fått äran att bli TV-inspektör.

– Det känns jättebra, det här har jag sett fram emot mycket, säger Christofer.

Christofer Åberg

I kommunen finns det i dagsläget 294 755 meter spillvattenledningar samt 241 171 meter dagvattenledningar. Från delar av ledningsnätet saknas filmer, vilket försvårar underhållsarbetet. TV-inspektionsbussen kommer därför ha fullt upp med att inspektera ledningar som ännu inte har filmats. En del ledningar har legat sedan 60-eller 70-talet, därmed kan det finnas stora renoveringsbehov. Att det finns brister i form av inläckage av klarvatten kan vara förödande. Om stora mängder vatten rinner ner i avloppsledningarna kan det orsaka problem i reningsverken.

– Ibland blir avloppen som dräneringsrör för gräsmattor, vilket inte är tanken. Om det är för mycket klarvatten i ledningarna fungerar inte processerna i reningsverken som de ska, berättar Ulf.

Norrtälje Vatten och Avfall är redan på gång med underhållsarbete på flera platser i kommunen. I Älmsta har det exempelvis gjorts heltäckande renoveringar av ledningar och brunnar.

– Nu blir det enklare för oss att ta tag i renoveringsbehoven som finns i våra avlopps- och dagvattensystem. Det handlar om förebyggande och långsiktigt underhåll. Att vi åtgärdar problemen gör att vi kan förebygga stopp och översvämningar. Vi slipper också upprepade spolningar, säger Ulf. Han berättar även om fler planerade renoveringsprojekt, bland annat ska ledningen som löper längs Norrtäljeån tätas för att slippa inläckage. Till samtliga projekt kommer TV-inspektionsbussen vara behjälplig.

 

Christofer Åberg, Anna-Karin Ingemarson, Erica Åkerblom, Nedim Curic, Per Grimborg, Ulf Åkerblom

Kamerautrustning

Här kommer Chrisofer se vad som filmas och bedöma om åtgärder krävs.

Senast ändrad: 25 april 2024