Modern avloppsrening för ett växande Norrtälje

För att Norrtälje stad ska kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt investerar Norrtälje kommun i samverkan med Norrtälje Vatten och Avfall i ny modern avloppsrening i den befintliga anläggningen på Lindholmen. Reningsverket byggs ut med ny teknik – en miljö- och klimatsatsning som sparar uppemot en miljard kronor jämfört med att bygga ett helt nytt reningsverk.

VD Andreas Lindgren, tf. projektchef Jennie Åberg och VA-chef Per Hellström.

VD Andreas Lindgren, tf. projektchef Jennie Åberg och VA-chef Per Hellström.

Att rena avloppsvatten är en central funktion i samhällets infrastruktur. Det behövs för att uppnå miljökrav och samtidigt kunna bygga bostäder, företag, skolor och annan viktig samhällsverksamhet. Norrtäljes framtida avloppsrening har diskuterats under lång tid. En kapacitetsutredning har gjorts och den har nu uppdaterats utifrån nya fakta om befolkningsprognos och bostadsbyggande.

Samverkan mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Vatten och Avfall

700 miljoner kronor investeras i ny modern avloppsrening som kompletterar den befintliga reningen på Lindholmen. Projektet finansieras i huvudsak med skattemedel, men VA-kollektivet är med och finansierar upprustning av befintlig anläggning som till stor del byggts på 1960-talet. beslutet fattades av kommunfullmäktige den 26 juni 2023 och Norrtälje Vatten och Avfall har uppdraget att genomföra projektet.

– Det känns väldigt kul att vi får möjligheten att bygga ut kapaciteten och att få jobba med modern teknik. Membrantekniken har en effektivare rening och kräver mindre yta än traditionella metoder. Det är bra att kunna ta vara på den anläggning som redan finns och samtidigt säkra framtidens avloppsrening i Norrtälje, säger Andreas Lindgren, VD på Norrtälje Vatten och Avfall.

Sparar uppemot en miljard kronor

Genom att bygga en ny modern reningslinje med membran intill den befintliga, kan Lindholmens avloppsreningsverk klara kapacitet och miljötillstånd samtidigt som kostnaden blir avsevärt lägre jämfört med att bygga ett nytt verk.

– Det här är en oerhört viktig investering för framtiden för både Norrtälje stad och hela kommunen. Vi behöver ett reningsverk som är modernt, hållbart och som klarar av att rena vårt vatten i takt med att hela Norrtälje växer, och det är glädjande att vi nu har en tidplan för att få det på plats, säger Roland Brodin (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det här är en miljö- och klimatsatsning som sparar uppemot en miljard kronor jämfört med att bygga ett helt nytt reningsverk, och det är ett klokt sätt att använda skattebetalarnas pengar, säger Roland Brodin (M).

Flygbild över Lindholmens avloppsreningsverk

Lindholmens avloppsreningsverk byggdes på 1960-talet och behöver rustas, moderniseras och byggas ut.

Öppnar upp för fler miljösatsningar

Det finns många idéer hur projektet skulle kunna skapa förutsättningar för miljö- och klimatsatsningar, som att använda den renade vattnet som en resurs. Redan i dag används renat avloppsvatten till att vattna en golfbana på Väddö. Våtmark, gäddfabrik och solpaneler har också diskuterats, liksom energisamarbete tillsammans med systerbolaget Norrtälje Energi.

Målet är att den nya linjen ska tas i drift senast år 2028 och att kapaciteten utökas från 34 000 personekvivalenter (pe) till det beviljade tillståndet på 50 000 pe. Pe brukar något förenklat sägas motsvara det genomsnittliga utsläppet per person och dag.

Senast ändrad: 12 september 2023