Löpande info om Västavikprojektet

Efter önskemål så kommer vi i Västanvikprojektet, här på nyhetssidan, att löpande skriva lite uppdaterad, lättläst information om vad vi gör i VA-projektet, vilka utmaningar vi har och vilket skede vi är i. Detta för att ni ska kunna följa projektet och förhoppningsvis få ta del av lite intressant information! Titta gärna runt på projektsidan för att läsa senaste nytt. Vi har bland annat lagt ut en uppdaterad tidplan för etapp 2, för att ni ska kunna få en överblick över kommande arbeten på de olika vägarna, men som vi sagt tidigare så kastar vi om vägar och tider efter behov. Allt för att ”Dala” ska kunna arbeta utan stopp!

Senast ändrad: 05 maj 2022