Lägesrapport juli 2023

I lägesrapporten för juli månad informeras det om status för arbetena i de olika etapperna och om vad som händer i projektet framöver.

Arbeten under juli och framåt

Ledningsarbetet i Västanvik verksamhetsområde (VO) har gått som planerat under våren och försommaren och nu är arbetet med att förlägga VA-ledningar färdigställt i samtliga etapper, inklusive Östra Gillbergavägen. Det som kvarstår är en del mindre återställningsarbeten och kompletteringar där arbetet har utförts, vilka planeras bli klara under augusti månad.

Mellan vecka 28 till och med vecka 31 tas det en paus i entreprenadarbetena, för semester och för att inte besvära invånarna i Västanvik under semestertider. Från och med vecka 32 kommer de kvarstående, mindre entreprenadarbetena, att återupptas igen.

Det som pågår nu är också efterarbeten med slutdokumentation, kontroller, provningar med mera, av ledningsnätet –  för att säkerställa att allt blivit rätt utfört och att ledningarna är täta och rena. Även pumpstationerna ska provas och driftkontrolleras. Totalt sett blir detta ett omfattande efterarbete för cirka 22 km VA-ledningar, med serviser till cirka 440 fastigheter och 4 stycken pumpstationer. Vissa moment kan inte påbörjas förrän allt ledningsarbete i ett område är klart och vissa kontroller måste vara utförda och godkända för att nästa kontroll i ordningen ska kunna ske.

Överlämning av förbindelsepunkter

Planen för överlämning av förbindelsepunkterna till fastighetsägarna är oförändrad och överlämningarna planeras att ske under kvartal tre och kvartal fyra, för samtliga etapper i Västanvik VO, inklusive Östra Gillbergavägen.

Status i projektet

  • Etapp 1: 100% av ledningsarbetet är färdigställt, vissa återställningsarbeten kvarstår och efterarbeten pågår.
  • Etapp 2: 100% av ledningsarbetet är färdigställt, vissa återställningsarbeten kvarstår och efterarbeten pågår.
  • Etapp 3: 100% av ledningsarbetet är färdigställt, vissa återställningsarbeten kvarstår och efterarbeten pågår.
  • Etapp 4 (Östra Gillbergavägen): 100% av ledningsarbetet är färdigställt, vissa återställningsarbeten kvarstår och efterarbeten pågår.

Omledningsvägar och upplagsytor:

Omledningsvägar och upplagsytor kommer att återställas enligt överenskommelse med föreningen i Västanvik.

 

 

 

Senast ändrad: 06 juli 2023