Lägesrapport för VA-utbyggnaden i Västanvik

Entreprenören arbetar för närvarande på fem ställen i Västanvikområdet, men kommer att göra ett juluppehåll i arbetena.

Jul- och nyårsledighet:

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Västanvik VO fortsätter framåt och börjar nu närma sig jul. Entreprenadarbetena i området kommer pausas för jul- och nyårsledighet vilket i praktiken är vecka 52 och vecka 1, arbetena är planerade att återupptas igen vecka 2. Vägarna kommer att vara framkomliga men där arbetet pågår kan det vara viss begränsad framkomlighet för större fordon. Skulle det uppstå problem eller frågor går det att kontakta Kundservice på NVAA.

Status pågående arbeten:

Just nu är samtliga arbetslag i etapp 3 i norra delen av Västanvik VO där arbetet pågår på följande platser:

-Ett arbetslag på Skällarholmsvägen i höjd med Österängsvägen, samt på Österängsvägen.

-Ett arbetslag halvvägs in på Bastuvägen.

-Ett arbetslag på Stenkullevägen.

-Ett arbetslag är i början på Ivers väg. Det finns en byggväg att nyttja mellan Ivers väg och Båtsmansvägen som gör Ivers väg tillgänglig från två håll beroende på var på Ivers väg arbetet pågår.

-Ett arbetslag är på Askedalsvägen, nästan längst in på vägen.

 

Etappvis överlämning:

Projektet är planerat att färdigställas under nästa år och för att underlätta överlämningen och tillträden av förbindelsepunkterna så planerar projektet nu för etappvis överlämning. Överlämningen av respektive områdesetapp beror på både färdigställande av ledningsarbetena och arbetet med besiktningar och kontroller som ska utföras och godkännas.

 

Senast ändrad: 12 december 2022