Lägesrapport februari 2023

Nedan hittar du senaste nytt om statusen för de pågående arbetena och information om framkomlighet samt förestående utskick av informationsbrev

Uppstart 2023

Anläggningsarbetena i Västanvik har kommit igång efter jul- och nyårsledigheten och pågår nu för fullt. Just nu utförs det ledningsarbeten i etapp 3, som är den norra delen av Västanviksområdet. Mindre kabelarbeten kan utföras även i andra områden – men i begränsad omfattning. Flera av vägarna där ledningsarbetet har pågått i vinter börjar nu bli klara, vilket betyder att arbetslagen flyttar och fortsätter på nya vägar i etapp 3.

Entreprenören jobbar för att vägarna ska vara framkomliga, men skulle det uppstå frågor går det bra att höra av sig till vår entreprenör Dala Bygg och Betongteknik, så brukar de kunna planera och lösa det mesta med er.

 

Information om kommunalt VA

Det kommer att skickas ut informationsbrev till fastighetsägarna i Västanvik under februari månad med info om inkopplingen av kommunalt vatten & avlopp och överlämningen av förbindelsepunkterna till fastighetsägarna.

Preliminärt är det planerat att överlämningen av förbindelsepunkterna till fastighetsägarna kommer att ske under andra halvan av 2023. Mer detaljerad information om vilka fastigheter som kommer kunna anslutas vid vilken tidpunkt kommer att informeras om under våren.

 

Status pågående arbeten

-Ledningsarbetet på Bastuvägen blir snart klart och då kommer detta arbetslag att flytta och påbörja ledningsarbetet på Kråkvägen.

-Ledningsarbetet på Österängsvägen blir snart klart och då fortsätter samma arbetslag söderut på Skällarholmsvägen.

-Ledningsarbetet på Torparvägen blir snart klart och då flyttar detta arbetslag och fortsätter på Mellanbergsvägen.

-Ledningsarbetet på Kristoffers väg och Källvägen blev klart tidigare i vintras och sedan en tid tillbaka så pågår arbetet på Stenkullevägen.

-Ledningsarbetet på Ivers väg pågår sedan tidigare och fortsätter där tills vidare. Ivers väg är tillgänglig både från Västanviksvägen och Båtsmansvägen.

 

Omledningsväg

Eftersom det bitvis finns smala vägsträckor på Västanviksvägen som kraftigt begränsar framkomligheten när ledningsarbetet utförs, kommer det att byggas en omledningsväg mellan Mellanbergsvägen och Långängsvägen för att upprätthålla tillgängligheten till den norra delen av etapp 3. Det kommer att sättas upp skyltar som hänvisar till omledningsvägen. Boende på Mellanbergsvägen kan nyttja omledningsvägen när ledningsarbetet pågår på deras väg. Omledningsvägen är den rödmarkerade vägsträckan på bilden.

 

 

 

 

Senast ändrad: 06 mars 2023