Lägesrapport april 2023

I lägesrapporten för april månad hittar du information om hur arbetet löpt på under vintern, överlämningen av förbindelsepunkterna, nuvarande status för pågående arbeten samt om den nya omledningsväg som inom kort kommer att byggas mellan Dragonvägen och Sofiavägen

Påsk 2023

Arbetslagen i Västanvik har tagit sig igenom vintermånaderna med periodvis mycket snö som ställer till problem, men förhoppningsvis går vi nu mot varmare vårväder och dagsljus under hela arbetsdagen som väsentligt underlättar det praktiska arbetet.

Ledningsförläggningsarbetet pågår just nu i etapp 3 och arbetet har på det stora hela rullat på bra, vilket gör att flera av vägarna i etapp 3 kommer att bli klara under våren. Vartefter arbetet blir klart i denna etapp kommer arbetslagen att flytta över och påbörja arbetet i etapp 4 (Östra Gillbergavägen) samt göra klart återstående sträckor på Dragonvägen, i etapp 1.

Entreprenören jobbar för att vägarna ska vara framkomliga, men uppstår det frågor så går det bra att höra av sig till vår entreprenör, Dala Bygg och Betongteknik. De brukar kunna planera och lösa det mesta med er fastighetsägare.

Överlämning av förbindelsepunkterna

I februari skickades det ut ett informationsbrev till fastighetsägarna i Västanvik om inkopplingen till det  kommunala vatten- & avloppsledningsnätet samt info om överlämningen av förbindelsepunkterna. Brevet finns att läsa i sin helhet här: Västanvik – bakgrund och information

Under våren kommer det att skickas ut information till fastighetsägarna gällande vid vilken tidpunkt som förbindelsepunkterna överlämnas till respektive fastighet. Överlämningen av förbindelsepunkterna inom etapp 1, etapp 2, etapp 3 och etapp 4 (Östra Gillbergavägen) är planerad att göras områdesvis under andra halvåret 2023.

En översiktskarta och en fastighetslista för etapp 4 (Östra Gillbergavägen) finns nu upplagd här: Tidplan för VA-utbyggnaden i Västanvik

Status pågående arbeten

  • Ledningsarbetet på Skällarholmsvägen närmar sig snart korsningen Sundvägen/Askedalsvägen och kommer därefter att vara klart på denna sträcka.
  • Ledningsarbetet på Mellanbergsvägen närmar sig korsningen Västanviksvägen/Stenkullevägen där arbete med att ansluta ledningar i korsningen kommer att pågå.
  • Ledningsarbetet på Västanviksvägen pågår på två platser, strax norr om Bullervagnsvägen och strax norr om Trekantsvägen.
  • Ledningsarbetet på Kvarnvägen har nyligen påbörjats och fortsätter under våren.

Ny omledningsväg etapp 1

I etapp 1 kommer det inom kort att byggas en omledningsväg, mellan Dragonvägen och Sofiavägen, som går att använda under tiden ledningsarbetet pågår på Dragonvägen. Omledningsvägen är den rödmarkerade vägsträckan på bilden.

 

 

Senast ändrad: 04 april 2023