Kommuninvånarna bra på att återvinna förpackningar

Sedan årsskiftet, då vi tog över återvinningsstationerna, har invånarna lämnat mer än 492 ton förpackningar på kommunens återvinningsstationer.

Allt insamlat material kör vi till vår nya omlastningsanläggning i Salmunge, där varje förpackningsmaterial har sin egen avlastningsplats. Därifrån transporteras det vidare till återvinning.

Sett till volym samlas det in mer plast än glas, men så här ser fördelningen av alla insamlade förpackningar sedan årsskiftet ut i ton.

Nya skyltar

Nu har även alla våra återvinningsstationer fått nya skyltar med information om hur du kan se stationens städdagar och göra en felanmälan om något behöver åtgärdas på stationen du besöker.

Senast ändrad: 15 mars 2024