Kommunerna tar över återvinningsstationerna 2024

Från 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushållen.

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler kring förpackningsinsamlingen. En av nyheterna är att Sveriges kommuner tar över ansvaret för alla återvinningsstationer runt om i landet från och med 1 januari 2024. 

För Norrtälje kommun innebär det att vi på Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA) tar över återvinningsstationerna i kommunen och ansvaret för drift och skötsel av dem. Vår målsättning är att alla befintliga stationer får behålla sin nuvarande placering eller likvärdig. 

Kring årsskiftet 2023/2024 kommer därmed alla våra återvinningsstationer att skyltas om med bland annat uppgift om vart felanmälan kan göras om man upptäcker något som behöver åtgärdas på den station man besöker.  

Återvinningsstationerna kommer fortsättningsvis endast vara avsedda för hushållens förpackningsavfall, men även så kallade samlokaliserade verksamheter kommer att ha tillgång till dem. 

Här beskrivs samlokaliserad verksamhet 

Förpackningsinsamlingen ansvarar året ut 

Fram till och med den 31 december 2023 är det Förpackningsinsamlingen (FTI) som har ansvar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. 

För mer information

Flera nyheter kring förpackningsinsamlingen från 2024 

Senast ändrad: 12 september 2023