Julledighet för entreprenören

Dala Bygg & Betongteknik kommer att göra ett juluppehåll i sina arbeten med att bygga ut VA-ledningsnätet i Västanvik. Från och med fredagen den 23 december till och med söndagen den 8 januari kommer inga arbeten att utföras i området.

Senast ändrad: 09 december 2022