Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att tänka på inför din slamtömning

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför slamtömning för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning.

Slamsugningsfordon står uppställd på en gräsmatta när en anställd arbetar med slamsugning.

Tömning av fettavskiljare

Här kan du läsa vad du behöver säkerställa inför tömning av fettavskiljare

Tömning av slamanläggning

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt och att tillfartsvägen är farbar/framkomlig. Om brister i punkterna nedan gör att vi inte kan tömma anläggningen behöver du betala en bomkörningsavgift. Den tömning vi återkommer till fastigheten och utför efter en bomkörning kostar mer än en ordinarie tömning. 

Tillfartsväg, uppställingsplats och vändplats

 • Tillfartsväg och sugfordonets uppställningsplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig, vilket utrymme fordonet behöver beskrivs på länken nedan.
 • Bor du vid en återvändsgata/väg behöver en vändplats finnas, se länk nedan.
 • Tillfartsvägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även vid våt väderlek. Om tillfartsvägen går över annans mark vilar ansvaret på dig att vägen är farbar/framkomlig till din fastighet.
 • Om vägbom finns ska vi i god tid ha fått en nyckel eller låskod.
 • Vid skärgårdstömning får båtar, bojar eller annat inte hindra slamfärjan att angöra, färjan är cirka 8 meter bred. 

Tänk på! Har du en robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där sugfordonet tar sig fram och/eller fordonets uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av fordonet.

Här beskrivs vilket utrymme avfallsfordon behöver

Från sugfordon till slamanläggning eller koppling

 • Sträckan för slangdragning från sugfordonet fram till tömningspunkten ska vara framkomlig, även vid våt väderlek, och fri från hinder som exempelvis fordon, trädgårdsmöbler, planteringar och hög växtlighet som försvårar tömningsarbetet. 

Slamskylt 

 • Slamskylt ska vara placerad minst 1 meter ovan marknivå intill respektive anläggning som ska tömmas. Vid egen sugledning ska även en skylt finnas vid sugledningens koppling närmast sugfordonet.
 • Skylten ska vara väl synlig från sugfordonets uppställningsplats/angöringsplats, även om det är mycket snö eller har snöat.
 • På skylten ska tydligt framgå fastighetsbeteckning och typ av anläggning som anges enligt förkortning:  
  SLT = för sluten tank 
  BDT = för slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp)
  BDTMini = som ovan med minireningsverk
  WC = för slamavskiljare för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (WC-avlopp)
  WCMini = som ovan med minireningsverk

Ny eller ytterligare skylt kan beställas via oss.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Brunnslock och anslutningar

 • Eventuell egen lös sugledning ska vara utlagd av fastighetsägaren inför tömning. Information om sugledning finns på länk längre ner på sidan. 
 • Området runt lock, manlucka eller kopplingsanordning ska vara röjt från buskar och sly så att personalen kan arbeta obehindrat runt tömningspunkten.
 • Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas. 
 • Lock ska vara utan prydnader och framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
 • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
 • Låsanordning/muttrar ska enkelt kunna låsas/skruvas upp för hand utan verktyg.
 • Även vintertid - Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta gärna bort snö och is från lock. 

Tänk på! Öppna eventuella luftningsventiler till den slutna tanken inför tömning.

Även vid minireningsverk och vattentoalett med vacuumteknik

 • En tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till minireningsverket/tanken vid tömning.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var tömning ska ske.
 • Känsliga delar ska vara skyddade.

Här kan du läsa mer om tömning av minireningsverk och hämtning av uttjänt fosforfälla/fosforfilter

Vi bekräftar vårt besök

Vid vårt besök på din fastighet lämnas ett meddelande på slamskylten som bekräftar att vi har tömt anläggningen alternativt att tömning inte har kunnat utföras och varför.

Om anläggningen inte har blivit tömd

Har du säkerställt att tömning kan utföras enligt ovan men ändå inte fått tömt behöver du reklamera det inom en månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av vinterväglag återkommer vi så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning. Har du beställt extra tömning eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väderförhållanden för att undvika avgift för bomkörning.

Ha koll på dina kommande tömningar

Om du önskar kan du få en påminnelse via SMS och/eller mejl innan tömning. 

Här kan du läsa hur du kan få SMS och mejl som påminner om slamtömning

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.