Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att tänka på inför din slamtömning

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför slamtömning för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning.

Slamsugningsfordon står uppställd på en gräsmatta när en anställd arbetar med slamsugning.

Tömning av fettavskiljare

Här kan du läsa vad du behöver säkerställa inför tömning av fettavskiljare

Tömning av slamanläggning

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Om brister i punkterna nedan gör att vi inte kan tömma anläggningen behöver du betala en bomkörningsavgift för vårt besök på fastigheten. Den tömning vi återkommer till fastigheten och utför efter en bomkörning kostar mer än en ordinarie tömning. 

Här hittar du schemat för dina slamtömningar

Tillfartsväg, uppställingsplats och vändplats

 • Vägen och slambilens uppställningsplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig, se länk nedan.
 • Bor du vid en återvändsgata/väg behöver en vändplats finnas, se länk nedan.
 • Vägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även vid våt väderlek.
 • Om vägbom finns ska vi i god tid ha fått en nyckel eller låskod.
 • Vid tömning från slamfärja - Båtar, bojar eller annat får inte hindra färjan att angöra, färjan är cirka 8 meter bred. 

Tänk på! Har du en robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där slambilen tar sig fram och/eller slambilens uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av slambilen.

Här beskrivs vilket utrymme avfallsfordon behöver

Från slambilen till slamanläggning eller koppling

 • Sträckan för slangdragning fram till tömningspunkten ska vara fri från hinder som exempelvis trädgårdsmöbler, planteringar och hög växtlighet som försvårar tömningsarbetet. 

Slamskylt 

 • Slamskylt ska vara placerad minst 1 meter ovan marknivå intill respektive anläggning som ska tömmas. Vid egen sugledning ska även en skylt finnas vid sugledningens koppling närmast slambil/slamfärja.
 • Skylten ska vara väl synlig för personalen, även om det är mycket snö eller har snöat.
 • På skylten ska tydligt framgå fastighetsbeteckning och typ av anläggning som anges enligt förkortning:  
  SLT = för sluten tank 
  BDT = för slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp)
  BDTMini = som ovan med minireningsverk
  WC = för slamavskiljare för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (WC-avlopp)
  WCMini = som ovan med minireningsverk

Ny eller ytterligare skylt kan du beställa via oss.

Du hittar våra kontaktuppgifter här

Brunnslock och anslutningar

 • Eventuell egen lös sugledning ska vara utlagd av fastighetsägaren inför tömning. Information om sugledning finns på länk längre ner på sidan. 
 • Buskar och sly ska vara bortröjt så personalen kan arbeta runt tömningspunkten utan att få dessa i ansiktet.
 • Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas. 
 • Lock ska vara utan prydnader och framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
 • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
 • Låsanordning/muttrar ska enkelt kunna låsas/skruvas upp för hand utan verktyg.
 • Även vintertid - Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta gärna bort snö och is från lock. 

Tänk på! Öppna eventuella luftningsventiler till den slutna tanken inför tömning.

Vid minireningsverk

 • En tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till verket.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske.
 • Känsliga delar i verket ska vara skyddade.

Här kan du läsa mer om tömning av minireningsverk och hämtning av uttjänt fosforfälla/fosforfilter

Vi bekräftar vårt besök

Vid vårt besök på din fastighet lämnas ett meddelande på slamskylten som bekräftar att vi har tömt anläggningen alternativt att tömning inte har kunnat utföras. Har vi inte kunnat tömma får du även ett brev hemskickat med information om varför tömning inte kunnat utföras.

Om anläggningen inte har blivit tömd

Har du säkerställt att tömning kan utföras enligt ovan men ändå inte fått tömt behöver du reklamera det inom en månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din obligatoriska tömning inte har kunnat utföras på grund av vinterväglag återkommer vi så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning. Har du beställt extra tömning eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väderförhållanden för att undvika avgift för bomkörning.

Dina kommande slamtömningar

Här kan du läsa hur du kan ha koll på när dina tömningar sker

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.