Information till fastighetsägare i etapp 3

Röjning av arbetsområde för VA-utbyggnad påbörjad i etapp 3. Kontrollera att häckar, planteringar, staket, båtuppställningar med mera inte sträcker sig utanför tomtgräns.

Senast ändrad: 02 maj 2022