Information till boende längs Skällarholmsvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att onsdagen den 26 oktober börja med VA-schakten längs Skällarholmsvägen.

Senast ändrad: 21 oktober 2022