Information till boende längs med Västanviksvägen/Östra Gillbergavägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att på tisdag 30 maj börja med schaktning för VA-ledningar längs med Västanviksvägen. Arbetena startar ett par hundra meter in på Västanviksvägen, från Östra Gillbergavägen sett. Man arbetar sedan vidare i riktning mot Östra Gillbergavägen.

Senast ändrad: 25 maj 2023