Information till boende längs med Västanviksvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att onsdag 22 februari börja med schaktning för VA-ledningar längs med Västanviksvägen, i korsningen Kristoffers väg. Schaktningsarbetena kommer att fortsätta i riktning mot Gillbergavägen.

Senast ändrad: 16 februari 2023