Information till boende längs med Trekantsvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att måndag 6 mars börja med schaktning för VA-ledningar längs med Trekantsvägen.

Senast ändrad: 06 mars 2023