Information till boende längs med Mellanbergsvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att tisdag 24 januari börja med schaktning för VA-ledningar längs Mellanbergsvägen.

Mera information kommer fortlöpande

Senast ändrad: 24 januari 2023