Information till boende längs med Kvarnvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att onsdag 22 mars börja med schaktning för VA-ledningar längs med Kvarnvägen.

Senast ändrad: 16 mars 2023