Information till boende längs med Kråkvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att måndag 30 januari börja med schaktning för VA-ledningar längs Kråkvägen.

Mer information kommer fortlöpande

 

Senast ändrad: 24 januari 2023