Information till boende längs med Dragonvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att på tisdag 30 maj börja med schaktning för VA-ledningar längs med Dragonvägen. Arbeten kommer att pågå på sträckan mellan upplagsplatsen för schaktmassor till korsningen med Sofiavägen. Omledningsväg kommer att finnas.

Senast ändrad: 25 maj 2023