Information till boende längs med Bastuvägen och Källvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att måndag 21 november börja med schaktning för VA-ledningar längs med Bastuvägen och Källvägen.

Senast ändrad: 18 november 2022