Information till boende kring och längs med Fasanvägen och Skräddarvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att torsdag 12 maj påbörja schaktnings- och sprängningsarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Senast ändrad: 11 maj 2022