Information om schaktning längs med och tillfällig avstängning av Ivers väg

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att måndag 21 november börja med schaktning för VA-ledningar längs Ivers väg.

Observera att under pågående arbeten så kommer Ivers väg tillfälligt att vara avstängd. Alternativ väg kommer att finnas över åkern mellan vändplanen på  Ivers väg och vändplanen på Båtsmansvägen.

Senast ändrad: 18 november 2022