Trädfällning på Skällarholmsvägen med stickvägar

Information till boende i övre delen av etapp 3, det vill säga Skällarholmsvägen med stickvägar.

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att tisdag 30/8 börja med huggningsarbete i entreprenadsområdet.

Mera information kommer fortlöpande.

Senast ändrad: 25 augusti 2022