Granulerat kol renade 95 procent av läkemedelsrester

Det var granulerat, aktiverat kol som drog det längsta strået när olika tekniker för läkemedelsrening testades och utvärderades vid Lindholmens avloppsreningsverk i Norrtälje.

containrar som ingår i läkemedelsrening på reningsverk

Förstudien med läkemedelsrening kunde påbörjas hösten 2021 tack vare bidrag från Naturvårdsverket. Syftet med förstudien var att undersöka vilken reningsmetod som är bäst lämpad utifrån de lokala förutsättningarna. Det ingår även i utbyggnadsplaner för Lindholmen, att det kommunala bolaget ska arbeta förminska den här typen av utsläpp.

Trots att det ännu inte finns några krav för rening av läkemedelsrester, så renas ändå nästan en tredjedel av dessa i den normala reningsprocessen vid avloppsreningsverket redan i dag. Med granulerat aktiverat kol (GAC) skulle den siffran bli 95 procent och med ozon 90 procent, men olika metoder är olika effektiva för olika substanser.

Berndt Björlenius på B2 processteknik redogör:

– Ozoneringen har svårt med azoler, till exempel flukonazol* och högfluorerade föreningar (PFAS)* – dessa är aktivt kol bättre på att avskilja. Det aktiva kolet däremot fungerar lite sämre på furosemid* och diklofenak* än vad ozonering gör – så det finns för- och nackdelar med respektive metod. Därför är det viktigt när reningskraven kommer framöver, att de specificerar vilka ämnen som skall tas bort.

Hållbarhet spelar roll

Båda metoderna visade dock genomsnittligt hög effekt och därför blev hållbarhet och resursanvändning viktiga faktorer när vinnaren skulle koras.

– Granulerat kol kräver mindre ytor, mindre arbetstid och mindre el än ozon. Det är bättre sett till områden som arbetsmiljö och sårbarhet. På sikt finns dessutom möjligheter att producera och regenerera kolet inom landet och på så sätt minska transporterna, säger projektledare Jennie Åberg på Norrtälje Vatten och Avfall.

Den 29 september hölls ett seminarium på Campus Roslagen, där representanter från bland annat branschorganisationen Svenskt Vatten, tillståndsmyndigheter och vårdbolaget Tiohundra fanns representerade.

Läs mer om läkemedelsrening vid Lindholmens avloppsreningsverk

* Flukonazol används bland annat mot svampinfektioner.
* PFAS är ett samlingsnamn på högfluorerade föreningar, som har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten.
* Furosemid är ett vätskedrivande preparat som främst används för behandling av hjärtsvikt och ödem.
* Diklofenak är smärtstillande och används i till exempel inflammationsdämpande gel.

Senast ändrad: 25 oktober 2022