Förbättrade e-tjänster och kundsidor

Nu har det blivit enklare att se sina abonnemang och fakturor, beställa extrahämtning av sopor och slam och lämna vattenmätarställning. Håller du med? Logga in på Dina sidor under Självservice och kolla! Det fungerar för både privatpersoner och företag.

Kollage med skärmdump från e-tjänster och bild på en medarbetare med dator.

För ett år sedan kom Självservice, där kunder och andra användare kan ta del av e-tjänster och blanketter dygnet runt, alla dagar. Det blev snabbt en av de mest besökta sidorna på nvaa.se. Nu har några av de första problemen rättats till och kundupplevelsen förbättrats efter de synpunkter som kommit in.

Efterfrågade funktioner

Bakom inloggning finns en översikt av abonnemang och fakturor. Där kan man även beställa extra hämtning av sopor, slam, fett och latrin och lämna mätarställning för vatten. Några nyheter är att det går att avboka ordinarie tömning i samband med beställning av extra slamtömning. Det går också att ladda ner hämtschema för kommande sophämtningar och tömningar, en funktion som varit efterfrågad bland våra kunder. Ett annat önskemål har varit att kunna skriva in mätarställning för flera vattenmätare samtidigt – det har vi nu ordnat.

Privatpersoner loggar in med hjälp av Bank-ID. Företag och föreningar använder organisationsnummer och kundnummer.

Fler förbättringar på gång

E-tjänsten för servisanmälan för blivande VA-kunder har också förbättrats. Du hittar den på Självservice.

Så även den öppna e-tjänsten där man snabbt och enkelt kan se nästa hämtning eller tömning.

Utvecklingen stannar inte. En ny e-tjänst för ägarbyten och möjlighet att se en logg över historiska händelser ligger redan i pipeline…

Mejla oss gärna dina idéer och synpunkter till info@nvaa.se!

Senast ändrad: 30 maj 2023