Dialog om kommunalt vatten och avlopp

Norrtälje Vatten och Avfall bjöd in till dialog om kommunalt vatten och avlopp med fokus på kostnader och utmaningar. Det blev ett engagerande samtal med ett 20-tal invånare från olika delar av kommunen.

Ordförande Ulf Linderholm sitter i bakgrunden. VD Andreas Lundin Lindgren står upp och pratar i en mikrofon.

– Det är viktigt för oss att vara transparenta, sa ordförande Ulf Linderholm. Vi är ett kommunägt aktiebolag med ansvar för VA-kollektivets ekonomi. VA-kollektivet får inte gå med vinst sett över en 3-årsperiod, vilket betyder att vi bara tar betalt för de kostnader vi har för att klara vårt uppdrag.

Behoven är enorma. VD Andreas Lundin Lindgren gav några exempel:

– Svenskt Vatten bedömer att underhållet av VA-nätet nationellt skulle behöva investeringar på ytterligare 10 miljarder per år för att rusta upp åldrande anläggningar. Dessutom: nya miljökrav, ökade säkerhetskrav och klimatförändringar kräver investeringar.

Hur kommer det sig att Norrtälje har så mycket högre högre avgifter än Stockholm? undrade en av deltagarna på mötet.

– I Stockholm bor det mycket fler människor på en liten yta. Det betyder att fler är med och delar på kostnaden för ledningar och verk, sa Lundin Lindgren.

Men då vill ni väl att så många som möjligt ansluter sig till kommunalt VA? frågade en annan.

– Det är bra för miljön och människors hälsa men tyvärr inte alltid för VA-kollektivets ekonomi. Att bygga ut till nya områden på landsbygden är dyrt. Även efter att vi har höjt taxan är det vanligt att anläggningsavgiften bara täcker halva kostnaden. Andra halvan belastar VA-kollektivet i form av lån. I år har vi budgeterat för 50 miljoner bara i räntor.

Om avgifterna inte täcker kostnaden borde ni väl höja ännu mer?

– Det finns en gräns för vad vi kan kräva av enskilda fastighetsägare, sa Ulf Linderholm. Det är bedrövligt om någon tvingas lämna hus och hem på grund av anläggningsavgiften. Vi utreder nu om småskaliga lösningar kan användas i högre grad. Vi har flera projekt på gång för att öka effektiviteten och hitta intäkter, bland annat genom att ta tillvara på slam från enskilda avlopp.

Senast ändrad: 23 april 2024