Återvinningscentralerna ska bli bättre

Återvinningscentralerna Görla, Häverö och Salmunge ska uppgraderas inom de närmsta åren. Norrtälje Vatten och Avfall vill förbättra säkerheten och göra det enklare för besökarna att bidra till återbruk och återvinning.

Görla återvinningscentral.

Planeringen pågår för fullt och ombyggnaden kommer att anpassas efter behoven på respektive anläggning. Det kommer att ske i etapper för att minimera störningar under tiden.

– Det finns behov av att se över flödena inne på anläggningarna, så att vi får kortare köer och högre säkerhet. Vi vill separera tunga fordon från besökare i största möjliga mån, säger avfallschef Lars Ekman.

Enklare att lämna till återbruk

Arbetsmiljön för de anställda behöver också förbättras, då vissa personalutrymmen är rejält eftersatta. Dessutom ger projektet en möjlighet att anpassa återvinningscentralerna efter den så kallade avfallstrappan, som säger att man i första hand ska minimera avfallet, i andra hand återanvända och om inte det går lämna till återvinning.

– På Görla är planen att bygga en ny infart från Gösvägen, där det står en återvinningsstation i dag. Tanken är att besökare som bara har återbruk och pant att lämna ska kunna köra rakt igenom utan att åka upp på rampen där alla de andra fraktionerna finns, säger Lars Ekman.

Samråd för utökning på Görla

Görla återvinningscentral hade cirka 231 000 besök under 2021, att jämföra med 185 000 två år tidigare eller med Häverö och Salmunge som tillsammans hade 157 000 besök 2021. På Görla behövs alltså även en utökning av området. Just nu pågår samråd för miljötillstånd, där grannar och allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter.
Än återstår några beslut innan spaden kan sättas i marken, men något som kan komma att ske redan i år är att byta ut alla skyltar.

– Nuvarande skyltar är ganska slitna och de skiljer sig åt mellan anläggningarna. Nu ska vi ansluta oss till en Sverigestandard.

Senast ändrad: 08 mars 2023