Älmsta tryckstegringsstation nyrenoverad

Under nästan två månader har invånarna i Älmsta med kommunalt vatten fått testa på hur det känns att vara utan en tryckstegringsstation. De flesta har säkerligen känt av det låga trycket i kranarna och känsligheten för stora vattenuttag. Nu är ordningen återställd och den nyrenoverade tryckstegringsstationen sattes i drift den 22 maj.

 

Bild ovanifrån som föreställer Väddö kanal i skymningen.

Tryckstegringsstationens främsta syfte är att hålla ett jämnt tryck i vattenledningarna och utjämna vattenflödet. Älmsta har inget eget vattenverk, i stället kommer vatten via en ledning från Hallstavik. I Hallstavik finns både ett vattenverk och ett vattentorn. Färskvatten tas från Skeboån och omvandlas till dricksvatten i vattenverket. Vattentornet genererar ett tryck i systemet och fungerar även som en vattenreservoar. Förutom att säkra Hallstaviks vattenförsörjning förser Skeboån även Skebobruk och Älmsta med vatten. Storleken, avståndet till Hallstavik och antalet invånare i Älmsta gör att det behövs pumpar som håller trycket jämnt – det är där tryckstegringsstationen kommer in i bilden. Allt vatten som kommer till Älmsta går genom tryckstegringsstationen. Reservoarerna fylls på och vatten pumpas ut med ett jämnt tryck även om flödet varierar. I stationen finns både tryckmätare och tryckgivare. Om trycket i ledningen sjunker får pumparna arbeta för att bibehålla ett stabilt flöde, oberoende av hur mycket vatten som tas ut.

Mats Nilsson, projektledare på Norrtälje Vatten och Avfall, berättar om den genomförda renoveringen:

– Tryckstegringsstationen hade ett stort underhållsbehov. Pumpar var gamla, det fanns inga reservdelar och styrsystemen kunde inte längre uppdateras. Dessutom var ventiler och luckor otäta. Nu har detta åtgärdats. Vi har behållit reservoarerna, där vatten lagras, men vi har bytt alla pumpar, rör, ventiler och styrsystem. Vi har tätat luckor och ändrat placering på pumparna. Pumparna är dessutom större än tidigare – de borgar för att samhället kan växa, förklarar Mats.

Renoveringen av tryckstegringsstationen i Älmsta har varit planerad länge. Den har bland annat involverat externa entreprenörer på el- och maskinsidan, och interna drifttekniker.

– Vi fick börja med att ta hjälp av vårt ledningsnät-team för att sätta in nya ventiler. Från början fanns inga ventiler, vilket gjorde att inkommande vatten till tryckstegringsstationen inte kunde stängas av, berättar Mats.

Renoveringen tog mindre än två månader och idag är tryckstegringsstationen i toppskick. Invånarna i Älmsta kan återigen njuta av ett stabilt tryck, men för Mats är arbetet långt ifrån klart.

– Nu återstår det att ta fram dokumentation och bruksanvisningar. Det är en hel del jobb som behöver göras. Men det känns jättebra att renoveringen är klar och att vi lyckades samla våra resurser så bra. Nu är anläggningen både driftsäkrare och mer effektiv.

Projektledaren Mats Nilsson sitter framför datorn på sitt kontor.

Mats Nilsson, projektledare

Bild på rör och pumpar

Nya pumpar, rör och ventiler samt flödesmätare

Bild på ny elektronik och rör i tryckstegringsstation

Ny elektronik och täta rörgenomföringar

Senast ändrad: 13 juni 2024