Ny struktur för VA-taxan

Den 1 januari 2021 infördes den nya taxestrukturen för vatten och avlopp. Den nya strukturen följer branschorganisationen Svenskt Vattens standard för VA-taxor och ska på ett rättvist sätt spegla nyttoprincipen. Det betyder att du betalar för den nytta du har av vårt arbete, våra anläggningar och för det vatten du använder.

Den nya taxestrukturen berör främst de fasta avgifterna alla VA-abonnenter betalar. Den huvudsakliga förändringen är att mätaravgiften har ersatts av en lägenhetsavgift samt att avgift för dagvatten har tillkommit i brukningsavgifterna. Lägenhetsavgiften är ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till vatten och avlopp.

En enfamiljsvilla betalar en (1) lägenhetsavgift. För ett hyreshus med till exempel 15 lägenheter betalar man 15 lägenhetsavgifter. Taxeförändringen görs för att även Norrtälje Vatten och Avfall ska följa den standard som branschorganisationen Svenskt Vatten tagit fram.

Den nya taxestrukturen innebär i sig ingen total ökning av avgifterna som hela VA-kollektivet betalar in, men vissa kunder får en ökad kostnad medan andra för en sänkt kostnad. Det betyder att du som VA-kund betalar för den nytta du har av vårt arbete, våra anläggningar och för det vatten du använder, och det är det som kallas nyttoprincipen.

För fastigheter som jämställs med bostadsfastigheter, till exempel kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker, beräknas varje påbörjad 200 kvadratmeters lokalyta som en (1) lägenhet. Om den totala ytan är 500 kvadratmeter blir antalet lägenheter 2,5 som avrundas uppåt till 3 lägenheter.

Brukningsavgifter i nya taxestrukturen

Med de nya brukningsavgifterna kommer varje VA-kund att betala för en, två, tre eller fyra vattentjänster* jämfört med tidigare då det endast fördelades på vatten och avlopp. Vissa fastigheter kommer att få en sänkning eller oförändrade avgifter medan några kommer att få högre avgifter. Den nya konstruktionen kommer också att märkas mer för stora fastigheter med låg förbrukning och för små fastigheter med hög förbrukning.

Exempel på förändring

En villa eller ett radhus med normalförbrukning av vatten, och som använder alla vattentjänster*, kommer att få drygt 12% högre fast VA-kostnad per år. För de flesta som får en höjning av de fasta avgifterna handlar det om cirka 500 kronor till 700 kronor per år. Men vissa villor och radhus får även en sänkning med några hundralappar. Hur stor förändringen är beror alltså på hur många vattentjänster man utnyttjar. För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3 per år kommer avgiften att bli 5% högre per lägenhet och år.

* Vattentjänsterna är indelade i fyra kategorier:

  • Dricksvatten (det som kommer i kranen)
  • Spillvatten (avloppsvatten från disk, toalett mm.)
  • Dagvatten fastighet (vatten från stuprör och dränering)
  • Dagvatten gata (vatten som rinner ner i gatubrunnar)

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om VA-taxan

Senast ändrad: 23 mars 2022