Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Egen sugledning för slamtömning

Med en sugledning kan du undvika avgift för extra slangdragning vid slamtömning och även underlätta arbetet för tömningspersonalen.

En skiss som visar hur en sugledning anordnas.

Informationen på sidan finns även samlad i ett faktablad som även innehåller exempelskisser.

Här hittar du faktabladet om sugledning för slamtömning

Om avståndet mellan avfallsfordonets uppställningsplats och slamanläggning/koppling är mer än 30 meter behöver du betala för extra slangdragning. Med en sugledning kan du minska avståndet då den fungerar som en skarvslang till vår sugslang.  

Här hittar du ett faktablad som beskriver vilket utrymme och underlag avfallsfordon kräver

Så här anordnar du en sugledning

En sugledning får vara max 60 meter (kan variera beroende på terräng). Den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Nedgrävd är att föredra då en slang ovan mark kan skadas av solens UV-strålning.

Varje ände av ledningen ska ha en koppling där vi kopplar samman vår sugslang med din sugledning. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen monteras en Han-koppling (M42), se skiss i faktabladet på länken ovan.

Önskar du rådgivning inför installation av sugledning är du välkommen att boka en kostnadsfri rådgivning hos Vattencentrum i Norrtälje.

Boka kostnadsfri VA-rådgivning på Vattencentrums webbplats

Fast sugledning

 • En fast sugledning bör ha en diameter på 75 millimeter för att vara kompatibel med kopplingarna.
 • Det är inte lämpligt att ha olika dimensioner på ledningen, belastningen blir då större på den smalare biten och risken för haveri ökar.
 • Ledningen kan antingen vara en slang eller plastledning avsedd för ändamålet. Rådgör med en fackman! Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade.
 • Kopplingarna placeras minst 25 centimeter ovan mark.
 • Avståndet mellan kopplingen och avfallsfordonet ska vara max 30 meter för att du ska undvika avgift för extra slangdragning.
 • Avståndet mellan kopplingen och anläggningen får vara max 1 meter. Tänk därför på hur du placerar kopplingen om du har fler anläggningar intill varandra.

Lös sugslang

 • Väljer du en lös sugslang rekommenderar vi en 3 tums armerad sugslang avsedd för ändamålet. Rådgör med en fackman!
 • Slangen rör på sig med stor kraft vid tömning, placera den därför med omsorg så att blommor, bilar, utemöbler med mera inte tar skada.
 • Har du fler anläggningar kan samma sugslang användas, säkerställ bara att slanglängden är tillräcklig för att kunna tömma samtliga anläggningar.
 • Avståndet mellan kopplingen och avfallsfordonet ska vara max 30 meter för att du ska undvika avgift för extra slangdragning.
 • Avståndet mellan kopplingen och anläggning får vara max 1 meter.

Att tänka på           

 • Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade. Annars riskerar installationen haverera vid tömning.
 • Sughöjden från botten av anläggningen till avfallsfordonets pump eller högsta punkt på marken får vara max 5 meter, se skiss i faktabladet på länken ovan.
 • Undvik om möjligt att placera slangen så att svackor eller lågpunkter skapas. Om det kommer in fukt i slangen eller om det ligger kvar slam i svackorna kan det bildas isproppar vid minusgrader, vilket kan skada slangen.
 • För att förhindra lukt men också för att föremål, djur/insekter samt fukt inte kommer in i slangen finns lock att köpa till sugslangen.
 • När installationen är klar anmäler du detta till oss så att vi vet om att den finns och ska användas. 
 • Det är viktigt att du märker upp med slamskylt både kopplingen närmast avfallsfordonet och de anläggningar som ska tömmas. Ny eller fler skyltar kan du beställa samtidigt som du anmäler installationen klar.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Senast ändrad: 2022-01-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.