Schaktning och bygge av pumpstationer

Grävarbetena på Dragonvägen startar igång efter julledigheten och man fortsätter arbetet med att bygga pumpstationerna. Nästa station som byggs är den vid Stortorpsvägen/Västrings väg och parallellt med det arbetet påbörjas även arbetet med den sista pumpstationen, på Västanviksvägen/Kristoffers väg.

Schakten vid Gärdesvägen kommer att stå öppen ett tag till eftersom markförhållandena där kräver ytterligare förstärkningar och därmed extra projektering av dessa. För detta använder vi oss av vår geotekniska sakkunnige, som varit ute och tagit olika prover.

Senast ändrad: 11 maj 2022