Säkerhetschef ska öka tryggheten

Nu tar vi nästa steg i säkerhetsarbetet, inrättar en ny tjänst tillsammans med Norrtälje Energi och rekryterar chef från Försvarsmakten.

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att säkerhetsarbetet ska bli än mer prioriterat har de båda kommunägda bolagen Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall inrättat en ny roll.

Porträtt på Staffan Broman.Staffan Broman axlar rollen som säkerhetschef från den 17 juni. Han kommer närmast från en chefstjänst inom informationssäkerhet på Försvarsmakten. Före det jobbade Staffan på IP-Only, eller GlobalConnect som det numera heter. Som säkerhetschef för IP-Only-koncernen ansvarade Staffan för informationssäkerhet, fysisk säkerhet, driftsäkerhet, kontinuitetsplanering samt krishantering inom företaget.

– Infrastrukturfrågor har funnits med genom nästan hela mitt yrkesliv. Jag har alltid brunnit för krishantering och samhällets robusthet. Jag ser fram emot att få vara med och förstärka förmågan och bygga upp en bättre beredskap i dessa bolag i Norrtälje kommun, säger Staffan Broman.

Staffan kommer att jobba 50 procent åt respektive bolag och dessutom samverka med den säkerhetsorganisation som redan finns i Norrtälje kommun.

– Omvärldsläget och ny lagstiftning ställer helt nya krav på säkerhet. Tillsammans med Norrtälje Energi står vi för en viktig del av infrastrukturen i Norrtälje kommun, i synnerhet som ansvariga för dricksvattenförsörjningen. Jag ser fram emot att få in Staffans kompetens och erfarenhet i kommunkoncernen, säger Andreas Lundin Lindgren, vd för Norrtälje Vatten och Avfall.

– Vårt behov att trygga säkerheten inom våra bolag kommer att tillgodoses inom denna roll. Att Staffan dessutom har omfattande kompetens inom IT-säkerhet gör att vi kan växla upp även inom det området, säger Tobias Dahlberg, vd för Norrtälje Energi.

Senast ändrad: 11 juni 2024