Renoverat torn ger tryggare vattenförsörjning i Hallstavik

Hösten 2022 upptäcktes en läcka i vattentornet i Hallstavik. Det blev startskottet för ett större renoveringsarbete av tornet.

Man räknar med att ha ökat vattentornets livslängd till 40 år genom dessa renoveringar, säger NVAA:s projektledare, Jarmo Hiltunen.  

Omfattande undersökningar 

NVAA:s tekniker beslutade i samband med att läckan upptäcktes, att anlita ett företag som kunde sända ner en undervattensrobot för att filma inuti. Tyvärr var det svårt att se tillräckligt bra på filmen och man fick tömma tornet för att låta det inspekteras. Vid de invändiga undersökningarna visade det sig att det fanns relativt stora behov av reparationer och förbättring av ytskiktet. Eftersom det även hade konstaterats vissa utvändiga skador i konstruktionen, så fattade man på NVAA beslut om att se på renoveringsbehoven för vattentornet i sin helhet. Ett renoveringsprojekt startades upp och Jarmo Hiltunen utsågs till projektledare. Jarmo berättar att man för att kunna konstatera skicket på betongen utvändigt fick använda sig av flera olika metoder. Man nyttjade bland annat en kran för att hissa upp och runt inspektörer som undersökte betongen visuellt och genom knackningar. Även drönare användes för att med hjälp av ultraljudsteknik utröna hur djupa sprickorna i betongen var. 

Invändiga arbeten 

Renoveringsarbetet invändigt skulle bestå i att täta skarvar och förbättra ytskiktet på både väggar, golv och centrumdel. Valet av metod för ytskiktsförbättringen föll på att använda så kallad polyurea. En dricksvattengodkänd produkt för beläggning som är extremt slitstark, miljövänlig och givetvis – vattentät. Polyurean sprayades runt om i tornet och gav med sin intensivt blå färg också ytan ett helt nytt utseende. När tornet var tätat och ytskikten förbättrade, kunde det fyllas upp med vatten igen och åter börja fylla sin normala funktion.

Utvändiga arbeten 

Parallellt med att tornet tätades invändigt började man med det omfattande arbetet att utvändigt, runt vattentornet i sin helhet, montera en byggnadsställning. Ett arbete som skulle visa sig vara långt mer tidskrävande än själva arbetet med reparationerna. När ställningen var rest påbörjades reparationen av de utvändiga betongskadorna, och sedan fortsatte man med målning av hela tornet. Då väderförhållandena var besvärliga denna regniga sommar, blev man tvungna att lägga ett tak över byggnadsställningarna och täcka dem med presenning och nät på sidorna, för att hålla undan regn och vind under målningsperioden.

Vattentornets funktion 

Normalt ska vattenverket i Hallstavik kunna producera och leverera tillräckligt mycket vatten för att täcka behoven på orten. Men om något slutar fungera i vattenverket eller om det uppstår en större läcka – så att verket inte hinner producera lika mycket vatten som det läcker ut, så behöver det finnas en reservplan. Det är då som vattentornet kommer in i bilden. I det förvaras reservvatten för att trygga dricksvattenförsörjningen för invånarna i Hallstavik, när oförutsedda fel eller läckor uppstår. Dock finns också möjlighet att styra hur stor del av vattnet som produceras i vattenverket som går ut direkt till abonnenterna och hur stor del som passerar genom vattentornet, för att alltid ha friskt vatten där.

Förlängd livslängd och förbättringar 

Arbetena som har gjorts på vattentornet gör att så kallad karbonatisering av betongen förhindras. I väderutsatta betongkonstruktioner är detta en skadlig process som kan resultera i att betongen sprängs sönder. Nya täckskikt på vattentornet medför därför att hastigheten på karbonatiseringen minskar och att livslängden på konstruktionen ökar avsevärt. 

Några mindre arbeten, som inte påverkar vattentornets funktion återstår. Men den stora insatsen för vattentornet, som är ett led i NVAA:s pågående arbeten i Hallstavik, är slutförd. Man har tidigare gjort ombyggnationer i vattenverket och arbetar kontinuerligt med att byta ut rör i ledningsnätet. Under 2024 kommer också ett stort arbete med spolning av vattenledningarna att göras. Allt i syfte att förbättra och trygga dricksvattenförsörjningen i Hallstavik.

Exteriör och interiör, före – under – efter:

 

Senast ändrad: 15 december 2023