Pågående arbeten – status 5 maj

  • Sofiavägen: Arbetena är i slutskedet och kommer inom kort att vara färdigställda
  • Kristoffers väg: Byggnation med sprängarbeten påbörjas vid pumpstationen
  • Timmermansvägen: Schaktning och förläggning av tryckledningar pågår
  • Smedjevägen: Schaktning och förläggning av tryckledningar pågår
  • August väg: Schaktning och förläggning av tryckledningar pågår
  • Rapphönsvägen: Schaktning och förläggning av tryckledningar pågår

Förberedelse görs för kontroller och provningar av förlagda ledningar i etapp 1.

Syn har genomförts med entreprenören, beställaren inklusive besiktningsman och samfälligheten, i norra etapp 3 (Askedalsvägen, Sundvägen och vidare in längs Skällarholmsvägen).

Geotekniska undersökningar genomförs på mindre delar av Dragonvägen vid upplag och korsningen Gärdesvägen. Schaktarbetena där pausas så länge och flyttas till etapp 2 i stället. Arbetena på Dragonvägen återupptas så fort undersökningarna är slutförda.

Den preliminära tidplanen för etapp 2 kommer att uppdaterats den 10 maj och publiceras under ”Tidplan för VA-utbyggnaden i Västanvik”.

 

Senast ändrad: 11 maj 2022