Pågående arbeten

I Västanvik arbetar vi just nu främst med att lägga ned VA-ledningar på Dragonvägen samt med att montera den första pumpstationen. Ni har säkert sett den stora sumpen (behållaren i vilken spillvattnet lagras innan det pumpas iväg) som lagts ned i marken och nu har även överbyggnaden kommit på plats. Markförhållandena runt Dragonvägen/Gärdesvägen är lös lera och vi kommer att behöva stabilisera marken för att ledningarna ska kunna placeras korrekt. Här har vi hjälp av en geotekniker för att få fram en bra lösning. Marken i Västanvik är väldigt blandad. Mycket berg som vi får spränga oss igenom, men även en hel del lera och jordmassor som ibland behöver förstärkas för att få en bra ledningsbädd. Det har varit svårt att förutse markförhållandena, trots undersökningar. Till exempel är det vid Gärdesvägen mycket berg, men vid pumpstationen blir det ganska tvärt lera. Typisk ”Rådmansö-mark” helt enkelt! På Dragonvägen vid Andreas väg har vi befintliga VA-ledningar från när man byggde 2012-2014. Där har vi fått använda oss av den mer kostsamma och tidskrävande metoden att spräcka berget i stället för att spränga, för att minska risken för skador på befintliga ledningar.

Senast ändrad: 05 maj 2022