Ny satsning på återbruk

I samarbete med Stockholms Stadsmission ställer Norrtälje Vatten och Avfall upp inlämningsbodar för återbruk. De öppnar i maj och kommer att placeras strax efter infarten på alla tre återvinningscentraler i Norrtälje kommun.

– Vi vill göra det enklare att återanvända saker och få invånarna att fundera över om andra kan ha glädje av felfria saker som de hade tänkt lämna på återvinningscentralen, säger Lars Ekman, chef för avfall och återvinning.

Gamla saker får nytt liv

Personal på återvinningscentralerna kommer att utbildas för att kunna bemanna bodarna och ta emot saker som Stockholms Stadsmission sedan tar hand om. Mycket går vidare till försäljning i deras butiker. I höst öppnar de en butik i Norrtälje.

– Vi är oerhört glada över att vara förmånstagare i det här samarbetet. Det
gör att vi kan underlätta för fler att bidra till återbruk, samtidigt som även
människor får en andra chans i form av den arbetsträning som vi erbjuder
på vår produktion- och insamlingscentral och i våra butiker, säger Sonny
Wall, verksamhetsområdeschef Second hand på Stockholms
Stadsmission.

Återbruk på återvinningscentraler är efterfrågat, både från besökare ute på anläggningarna och i kundundersökningar. Återbruk ingår i det kommunala bolagets uppdrag och går i linje med NVAA:s hållbarhetsarbete.

Fler sätt att tillämpa återbruk

De som redan har bra metoder för återbruk behöver inte tänka om. Det finns gott om kreativa invånare och även organisationer som har väletablerade mottagningar och försäljning till välgörande ändamål. Bodarna på återvinningscentralerna är ett sätt att nå ännu fler och undvika att hela och rena saker läggs bland avfall. När det närmar sig öppning kommer det att gå ut information om vilka saker som går att lämna in, men några exempel är:
husgeråd, leksaker, lampor, mindre möbler, tavlor, media, böcker, textilier, skor och väskor.

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Stockholms Stadsmission driver sedan hösten 2021 en öppen dagverksamhet inom social omsorg, Mötesplats Norrtälje, genom ett idéburet partnerskap med Norrtälje kommun. Hösten 2022 öppnar en second hand-butik i Norrteljeporten.

Senast ändrad: 02 maj 2022