Nu finns återbruk på återvinningscentralerna

Nu kan du lämna hela och rena saker, som du inte längre har användning för, i någon av återbruksbodarna på återvinningscentralerna.

Inlämningsbodar på Görla ÅVCTillsammans med Stockholms Stadsmission har Norrtälje Vatten och Avfall ställt upp inlämningsbodar för återbruk på Görla, Salmunge och Häverö återvinningscentral. Bodarna är väl skyltade och är endast för inlämning av gåvor och bemannas av personalen på anläggningarna.

– Vi vill att saker ska ha så lång livslängd som möjligt, att någon annan kan ha användning för sådant man själv har tröttnat på, säger Eva Åberg, projektledare på Norrtälje Vatten och Avfall.

Gåvor går till försäljning, sociala enheter och nya klädesplagg

Norrtälje Vatten och Avfall uppmuntrar allt återbruk, men genom att komplettera med insamling på återvinningscentralerna är förhoppningen att fler ska tänka efter innan de slänger fina grejer.

– Insamlade gåvor sorteras och värderas innan de går ut till försäljning i någon av våra second hand-butiker eller online. De kan också gå till sociala enheter eller till vårt klädvarumärke Remake Sthlm, som gör nya klädesplagg, säger Maria Gimner, insamlingschef för second hand på Stockholms Stadsmission.

Senast ändrad: 30 juni 2022