Lägesrapport juni 2023

I lägesrapporten för juni månad beskrivs vad som pågår i projektet nu, status för utbyggnadsarbetena i de olika etapperna och det informeras om överlämning av förbindelsepunkter samt om de tillfälliga omledningsvägarna.

Arbeten under juni och framåt

Ledningsarbetet i Västanvik verksamhetsområde (VO) börjar gå mot sitt slut och huvuddelen av arbetet med alla VA-ledningar är nu utfört. Går allt kvarstående arbete som planerat, så kommer ledningsarbetet att bli klart under juni månad. Mindre arbeten med kompletteringar och justeringar kan även fortsätta efter semesterveckorna, in i augusti.

Parallellt med ledningsarbetet pågår även arbete med dokumentation, kontroller och provning av ledningsnätet. Detta kommer att fortsätta efter att ledningsarbetet är klart, fram till att hela ledningsnätet på ca 22 km i Västanvik VO är kontrollerat och godkänt.

När ledningsnätet är kontrollerat och godkänt kommer det att genomföras en formell besiktning av hela entreprenadarbetet, som måste bli godkänt innan det bestäms i vilken ordning etapperna inom Västanvik VO överlämnas. Först efter det kan överlämning av förbindelsepunkter till fastighetsägarna påbörjas. Förutsatt att allt detta arbete löper på som planerat och inget oförutsett inträffar, så är planen för överlämning av förbindelsepunkterna till fastighetsägarna samma som tidigare. Överlämningen är planerad att ske under kvartal tre och kvartal fyra för samtliga etapper.

Status i projektet:

  • Etapp 1: C:a 95% procent av arbetet är färdigställt sedan tidigare. Det sista arbetet pågår nu på Dragonvägen och detta arbete planeras vara klart i juni.
  • Etapp 2: 100% av ledningsarbetet är färdigställt sedan tidigare. Efterkontroller och driftsättning av pumpstation pågår.
  • Etapp 3: 100% av ledningsarbetet är nyligen färdigställt. Dokumentation, efterkontroller och driftsättning av pumpstation har påbörjats.
  • Etapp 4 (Östra Gillbergavägen): Borrningar under vägen är klara och c:a 35% av ledningsarbetet är färdigställt i den här etappen.
  • Grusning och jordning, återställningsarbete med utläggning av sista lagret grus på grusvägarna och utläggning av jord i diken, pågår i hela Västanvik VO.

Omledningsvägar

  • Etapp 1: Det finns nu en omledningsväg mellan Dragonvägen och Sofiavägen under tiden ledningsarbetet på Dragonvägen pågår. Det finns hänvisningskyltar på platsen som visar rätt väg.
  • Etapp 4 (Östra Gillbergavägen): Ledningsarbete pågår i början av Västanviksvägen och periodvis kan vägen vara avstängd. Då hänvisas trafiken med skyltar att åka via Stortorpsvägen-Båtmansvägen för att komma vidare in i på Västanviksvägen, Skällarholmsvägen och tillhörande sidovägar.

 

 

 

Senast ändrad: 09 juni 2023